Vodič za doktore

pet ct skener

Vodič za doktore

Vodič za doktore

pet skener

PRIKAZ KLINIČKIH INDIKACIJA FDG PET/CT PREGLEDA

ONKOLOGIJA

Organi / skup organa ili bolest

Indikacije

Pomaže pri

Mozak
i leđna moždina
Sumnja na povratak bolesti, ukoliko su rezultati slikovne dijagnostike neuverljivi
Razlikovanje između benignih i malignih tumora, ukoliko su rezultati slikovne dijagnostike neuverljivi, a biopsija je kontraindikovana
Evaluacija širenja tumora na mozak i leđnu moždinu
Određivanje stadijuma primarnog tumora mozga
Evaluacija učinka terapije
Planiranje radioterapije
Određivanje optimalnog mesta biopsije (za primarni tumor i metastaze)
Razlikovanje malignog i upalnog procesa ukoliko je MR nalaz neuverljiv (uglavnom kod HIV pozitivnih pacijenata)
Parotidna žlezda Potvrda
lokalizacije metastaza na vratu poznatog malignog tumora
.
Nazofarings
i usna šupljina
Potvrda lokalizacije primarnog tumora i određivanje širenja
Potvrda recidiva prethodno lečenog karcinoma
Predoperativno određivanje stadijuma dijagnostifikovanog tumora
Traženje primarnog tumora kod dijagnostifikovanog metastaze u limfnim čvorovima
Grkljan Potvrda recidiva kod prethodno lečenog karcinoma Određivanje stadijuma utvrđenog tumora Identifikacija metastaza
Pluća Razlikovanje između benignih i
malignih tumora, ukoliko su rezultati slikovne dijagnostike
neuverljivi ili je biopsija kontraindikovana. Predoperativno
određivanje stadijuma bolesti kod karcinoma ne-malih stanicaDijagnostika
recidiva u već tretiranom području kada anatomska slikovna dijagnostika
nije dovoljno informativna
.
Jednjak Određivanje
stadijuma primarnog tumora. Dijagnostifikovanje
recidiva u slučaju već lečenog raka
Dijagnostika primarnog
malignoma i lokalizacija metastaza
Želudac Metastaze abdominalnih limfnih
čvorova
Dijagnostika
primarnog tumora i lokalnih metastaza
Tanko crevo . Procena
prooširenosti bolesti kod dijagnostifikovanog limfoma tankog
creva
Rak
dojke
Identifikacija i lokalizacija
lezija brahijalnog pleksusa (razlikovanje posledica radioterapije i malignog procesa). Procena proširenosti uznapredovalog raka dojke
Evaluacija
statusa aksilarnih limfnih čvorova,
ukoliko je disekcija kontraindikovana ili nepotpuna. Dodatna
dijagnostika nakon negativnog nalaza biopsije sentinel limfnog čvora
ili kod agresivnih karcinoma. Sumnja
na lokalni recidiv. Procena
efikasnosti hemoterapije
Jetra Nejasni rezultati anatomske slikovne dijagnostike. Evaluacija
efikasnosti terapije. Dijagnostika
metastaza na drugim lokacijama pre mastektomije.
.
Gušterača Potvrda benigne ili maligne
prirode novotvorine gušterače dijagnostifikovana drugim
metodama
Određivanje
stadijuma poznatog primarnog karcinoma. Razlučivanje
između hronične upale ili karcinoma gušterače
Debelo crevo i rektum Određivanje stadijuma primarnog tumora. Indentifikacija
recidiva. Određivanje stadija bolesti pre operativnog zahvata zbog metastaza na jetri
Procena efikasnosti terapije

Karakterizacija
polipa

Procena tumora teško dostupnog biopsiji

Bubrezi
i nadbubrežna žlezda
Određivanje stadijuma
adenokarcinoma. Dijagnostika
metastaza
Lokaliziranje
zahvaćenog područja u slučaju
paraganglioma ili metastaza femokromocitoma
Mokraćni mehur Procena
recidiva u slučaju nejasnih rezultata anatomske slikovne dijagnostike
Određivanje stadijuma primarnog
tumora
Testisi Procena recidiva kod seminoma

Procena
preostalog tumora

Određivanje
stadijuma primarnog tumora (uglavnom
seminom)
Jajnici Dijagnostika
i određivanje stadija bolesti
.
Materica,
Cerviks
Potvrda postoperativnog recidiva Određivanje
stadijuma primarnog tumora
Limfom Procena preostalog tumora. Određivanje
stadijuma bolesti – Hodgkin i Non-Hodgkin. Lokaliziranje
obolelog područja u slučaju kliničke sumnje na recidiv. Procena
efikasnosti hemoterapije
Lokalizacija crievnih
(utrobnih) limfoma. Pregled koštane srži kako bi se
usmerila biopsija. Evaluacija remisije
Metastaze
nepoznatih primarnih tumora
Lokalizacija nepoznatog
primarnog tumora
.
Tumori kosti i mekog
tkiva
Razlikovanje
između malignog i benignog tumora. Određivanje
stadijuma primarnog tumora mekog tkiva (lokalizacija metastaza). Procena
lokalnog recidiva u području mesta operacije. Dijagnostika
recidiva i metastaza
Odabir optimalnog mesta biopsije. Dijagnoza
metastaza osteogenog sarkoma
Tumor
kože
Melanom, lokalizacija metastaza Određivanje
stadija limfoma. Maligni
melanom, nakon negativnog rezultata biopsije sentinel limfnog čvora
NEURO-PSIHIJATRIJA

Organi
/ skup organa ili bolest

Indikacije


Pomaže
pri

Mozak Pred operacijska dijagnostika kod epilepsije
Rano otkrivanje nekih oblika demencije (Alzheimerova bolest, Pickova bolest) ako ostale metode daju neuverljive rezultate
.
KARDIOLOGIJA

Organi
/ skup organa ili bolest

Indikacije

 

Pomaže
pri

Srce Određivanje stanja miokarda u
pacijenata s disfunkcijom levog ventrikla pre revaskularizacije.
Potvrda indiciranosti revaskulrizacije.
Potvrda indiciranosti transplantacije.
.
OSTALO

Organi
/ skup organa ili bolest

Indikacije

 

Pomaže
pri

Pacijenti
oslabljenog imuniteta
Razlikovanje
između benignih i malignih tumora mozgaLokalizacija
mesta biopsije u slučaju povišene temperatureSumnja
na limfom
Traženje
suspektnog malignoma u slučaju značajnog
gubitka težine ili drugih kliničkih znakova
Osteomijelitis . Evaluacija procesa nakon
ugradnje proteza
Metastaze
kostiju
. Ukoliko
scintigrafija ili druge tehnike slikovne
dijagnostike ne daju uverljive rezultate
Procena recidiva
tumora hipofize
. Procjena recidiva tumora
hipofize, ukoliko slikovna dijagnostika ne daje uverljive rezultate
Temperatura
nepoznatog uzroka
. Temperatura
nepoznatog uzroka

tel: 064/1356-404 | viptravel1@yahoo.com

Comments are closed.